Trädsäkringsledare

Publiceringsdatum: 2024-07-08

Letar du efter möjligheter att arbeta inom naturbruk? Vill du ta steget att arbeta som skogsingenjör hos Centio Consulting Group AB? Nu har du möjligheten. Centio Consulting Group AB behöver någon som vill arbeta heltid. Om du är tillgänglig för tills vidare, ta en titt på denna jobbannons.

ospecificerad arbetsort är platsen där denna position är ledig. Centio Consulting Group AB har just nu ett ledigt jobb som skogsingenjör. Du har fortfarande tid att söka jobbet som skogsingenjör hos Centio Consulting Group AB om du sickar in din ansökan senast sista ansökningsdag som är tisdag den tjugosjunde augusti 2024.


Jobbannons

Vi söker en Trädsäkringsledare till Trafikverket, med valfri placeringsort då uppdraget tillåter 100 % distansarbete.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Utmed Sveriges järnvägar växer skog i mycket nära anslutning till spåret. För att säkra att trädinte faller över spåren genomförs underhåll i form av trädsäkring, avverkning av riskträd ellerriskbestånd samt röjning av vegetation för att erhålla en robustare bana. En annan viktig åtgärd handlar om att öka sikten genom att ta bort skymmande vegetation.

Genom ett regeringsuppdrag genomför Trafikverket åtgärder för att öka säkerheten vid plankorsningar. En av åtgärderna handlar just om att säkerställa sikten vid obevakade plankorsningar, gång- och cykelfållor och skoteröverfarter. Detta görs genom att Trafikverket i erfoderliga fall bildar bilda siktservitut på annans mark. Därefter genomförs avverkning och vegetationsröjning på dessa områden för att garantera rätt siktsträcka. Åtgärderna genomförs över hela landet.

Inom Nationella Programmet för trädsäkring ska uppdragskonsulten i huvudsak arbeta inomdelprojektet för att öka säkerheten vid obevakade plankorsningar och övergångar.Uppdraget består av följande:- Projektering av siktytor vid överångar med underkänd närsikt- Verka som trädsäkringsledare med huvudsaklig inriktning på åtgärder för säkring av sikt invid obevakade övergångar inom Nationella Trädprogrammet.- Slutbesiktning av plankorsningar inför överlämning till förvaltning- Framtagande av förvaltningsinformation- Planera för servitut gällande trädsäkring inom detaljplanelagda ytor- Planera för trädsäkring inom detaljplanerade områden

Då arbetet innebär många interna och externa kontakter är det viktigt att du är relationsskapande, pedagogisk och har god samarbetsförmåga. Du är lösningsorienterad, flexibel, samt behärskar svenska i tal och skrift. Den som utför uppdraget ska vara mål- och resultatinriktadmed god förmåga att följa upp arbeten avseende tid och kostnad.Arbetsuppgifter (exempel)• Projektering av siktytor vid övergångar med underkänd närsikt (exempel på arbetsuppgifter)o I första skedet ska en excellfil levereras som redovisar vilka fastigheter som kan bli berörda av siktsservituto I nästa skede projekteras siktytor i fält och och avverkningsytor för att säkerställa närsikt. Underlagen ska kunna användas vid förrättning som avser att skapa siktservituto Planera avlägg för virke och basvägaro Projekterat materialoch planerade avlägg för virke och basvägar ska redovisas dels som PDF kartor men även som DWG/shape-filer. PDF och DWG/shapefiler ska redovisa samma ytor och arealer. Även en excellista med berördra plankorsningar ska tas fram, denna redovisar plankorsnings ID, namn på plankorsning, vilka sektorer som behöver servitut samt om det är något annat som stör sikten t.ex. stenar, topografi, eller byggnader. Det ska framgå av kartan vilka fastigheter som berörs och arealer.• Projektering av trädsäkring inom detaljplanelagd mark (exempel på arbetsuppgifter)o Bedöma vilka träd inom 30m som utgör fara för för järnvägen inom en 10års period främst inom planlagd mark för allmänt ändamål samt för grönområden.o Redovisa ovanstående bedömning i ett PM med text och bild och redovisa på kartunderlag ytor och behov samt detaljplanens ändamål för bedömt område. Underlaget ska kunna läggas till grund för servitutsbildning i samtal med berörd fastigehtsägare.

Krav (OBS, obligatoriska)

Minst 3-årig gymnasieutbildning med inriktning skog eller motsvarande utbildning som tillsammans med erfarenhet som Trafikverket anser motsvarande Inneha giltigt B-körkort Minst två års erfarenhet av riskträdsbesiktningar/inventeringar intill järnväg. Utbildning Natur- och kulturmiljövård – Grönt kort i skogen Minst två års erfarenhet av att systematiskt planera och följa upp avverkningsåtgärder intill järnvägMinst två års erfarenhet av projektering och sammanställning av förvaltningsdata i GIS-verktyg i form av kartunderlag som Shape-filer. Sos-ledare Minst två års erfarenhet av mätning med Gps utrustning för nätverks RTK

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnCentio Consulting Group AB
LönFast månads- vecko- eller timlön
OmfattningTills vidare
Organisationsnummer5591532907
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeSkogsingenjör
YrkesområdeNaturbruk

Ansökan

Centio Consulting Group AB söker en person till denna tjänst som skogsingenjör med placerings i ospecificerad arbetsort. Om det låter intressant att arbeta som skogsingenjör hos Centio Consulting Group AB skickar du in din ansökan senast 2024-08-27.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Trädsäkringsledare

Centio Consulting Group AB söker en person till tjänsten som skogsingenjör i ospecificerad arbetsort.

2024-07-16

Mer info

Skogsbruksplanerare, Stora Enso Skog

Stora Enso Skog AB söker tre personer till tjänsten som skogsplanläggare i Sunne.

2024-07-03

Mer info

Skogsbruksplanerare, Stora Enso Skog

Stora Enso Skog AB söker tre personer till tjänsten som skogsplanläggare i Hammarö.

2024-07-03

Mer info