Jordbruksjobb i Uppsala

Letar du efter lediga jobb i Uppsala relaterade till jordbruk? Vi hjälper dig hitta jordbruksjobb i Uppsala direkt på nätet. Vår lista över lediga jobb uppdateras dagligen!

Forskare med fokus på värdeskapande och digitaliserade skogliga värdekedjor

Stift Skogsbrukets Forskningsinstitut, Skogforsk söker en person till tjänsten som skogsbruksforskare i Uppsala.

2021-05-05

Mer info

Vilthandläggare

Länsstyrelsen i Uppsala län söker en person till tjänsten som jaktkonsulent/viltkonsulent i Uppsala.

2021-05-04

Mer info

Röjare av kraftledningsgator

Alfa Skogsservice AB söker en person till tjänsten som skogsarbetare, röjning i Uppsala.

2021-05-03

Mer info

Postdoctoral position in soil mechanics

Sveriges Lantbruksuniversitet söker en person till tjänsten som skogsbruksforskare i Uppsala.

2021-04-30

Mer info

Postdoktorand i markmekanik

Sveriges Lantbruksuniversitet söker en person till tjänsten som skogsbruksforskare i Uppsala.

2021-04-30

Mer info

Projektassistent vid zebrafiskanläggningen

Uppsala Universitet söker en person till tjänsten som försöksdjurskötare/försöksdjurstekniker i Uppsala.

2021-04-29

Mer info

Forskare, undervisning och tidigmoderna landskap

Sveriges Lantbruksuniversitet söker en person till tjänsten som jordbruksforskare i Uppsala.

2021-04-26

Mer info

Skogskonsulenter för inmätningsuppdrag till Uppsala-Västmanlands distrikt

Skogsstyrelsen söker två personer till tjänsten som skogskonsulent/skogsvårdskonsulent i Uppsala.

2021-04-23

Mer info

Hej trädgårdsmedarbetare!

Fastighetsägarna Service Stockholm AB söker en person till tjänsten som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård i Uppsala.

2021-04-23

Mer info

Maskinförare till Hovgårdens avfallsanläggning

Uppsala Vatten och Avfall AB söker en person till tjänsten som maskinförare, lantbruk/traktorförare, lantbruk i Uppsala.

2021-04-14

Mer info

Trädgårdsmästare

Ideella Fören Fub-Gården Tallkrogen Med Firmafub söker en person till tjänsten som trädgårdsmästare, anläggning i Uppsala.

2021-04-06

Mer info

Två förvaltare av naturreservat och annan skyddad natur

Länsstyrelsen i Uppsala län söker två personer till tjänsten som jägmästare i Uppsala.

2021-04-01

Mer info

Handläggare jordbrukarstöd

Länsstyrelsen i Uppsala län söker en person till tjänsten som jordbruksrådgivare/jordbrukskonsulent i Uppsala.

2021-03-30

Mer info

Skogskonsulent för inmätningsuppdrag till Uppsala-Västmanlands distrikt

Skogsstyrelsen söker två personer till tjänsten som skogskonsulent/skogsvårdskonsulent i Uppsala.

2021-03-30

Mer info

Växa Sverige söker Produktionsrådgivare och hållbarhetsrådgivare

Ls Jobbet AB söker en person till tjänsten som lantbruksrådgivare/lantbrukskonsulent i Uppsala.

2021-03-25

Mer info

Handläggare/fältkontrollant

Länsstyrelsen i Uppsala län söker en person till tjänsten som jordbruksrådgivare/jordbrukskonsulent i Uppsala.

2021-03-25

Mer info

Projektassistent

Uppsala Universitet söker en person till tjänsten som försöksdjurskötare/försöksdjurstekniker i Uppsala.

2021-03-25

Mer info

Maskinförare till Hovgårdens avfallsanläggning

Uppsala Vatten och Avfall AB söker en person till tjänsten som maskinförare, lantbruk/traktorförare, lantbruk i Uppsala.

2021-03-22

Mer info

Arborist

Ranglo Axe AB söker en person till tjänsten som arborist/trädvårdare i Uppsala.

2021-03-22

Mer info

Fältsäljare, region norr

Ls Jobbet AB söker en person till tjänsten som lantbruksrådgivare/lantbrukskonsulent i Uppsala.

2021-03-17

Mer info